I-1

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – lista zakwalifikowanych

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K051/19-00

Zad. 2 – Opiekuńcze usługi sąsiedzkie

NR NABORU: IDATA NABORU W RUNDZIE I: 22.04.2020 r. – 04.05.2020 r.
LPNUMER WNIOSKULICZBA PUNKTÓWUWAGI
1.I-1/27/202078Osoba niesamodzielna spełnia warunek pierwszeństwa udziału
w zadaniu (osiąga dochód, który nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
2.I-1/32/202075Osoba niesamodzielna spełnia warunek pierwszeństwa udziału
w zadaniu (osiąga dochód, który nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
3.I-1/29/202074Osoba niesamodzielna spełnia warunek pierwszeństwa udziału
w zadaniu (osiąga dochód, który nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
4.I-1/34/202072Osoba niesamodzielna spełnia warunek pierwszeństwa udziału
w zadaniu (osiąga dochód, który nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
5.I-1/18/202095Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału
w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
6.I-1/10/202093Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału
w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
7.I-1/35/202091Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału
w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
8.I-1/21/202091Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
9.I-1/22/202091Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
10.I-1/8/202088Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
11.I-1/24/202087Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
12.I-1/28/202084Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
13.I-1/23/202084Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa
udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
14.I-1/7/202083Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
15.I-1/20/202082Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
16.I-1/6/202081Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
17.I-1/31/202081Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
18.I-1/13/202080Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
19.I-1/4/202080Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
20.I-1/26/202079Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
21.I-1/16/202079Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
22.I-1/12/202078Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
23.I-1/11/202078Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
24.I-1/15/202078Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
25.I-1/25/202078Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
26.I-1/14/202078Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
27.I-1/3/202077Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
28.I-1/30/202076Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
29.I-1/17/202076Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
30.I-1/9/202075Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
31.I-1/33/202075Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
32.I-1/19/202075Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
33.I-1/2/202073Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
34.I-1/1/202073Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
35.I-1/5/202073Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)