I – 7/UZUPEŁNIAJĄCY

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K051/19-00

Zad. 2 – Opiekuńcze usługi sąsiedzkie

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

NR NABORU: I/UZUPEŁNIAJĄCYDATA NABORU W RUNDZIE VII: 01.10.2020 r. – 14.10.2020 r. 
LPNUMER WNIOSKULICZBA PUNKTÓWUWAGI
 I-7/U/65/202091Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 %  właściwego kryterium dochodowego) 

LISTA REZERWOWA

NR NABORU: I/UZUPEŁNIAJĄCYDATA NABORU W RUNDZIE VII: 01.10.2020 r. – 14.10.2020 r.
  LPNUMER WNIOSKULICZBA PUNKTÓWUWAGI
  1.I-7/U/70/202087Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 %  właściwego kryterium dochodowego)
  2.I-7/U/69/202083Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
  3. I-7/U/67/202079Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
  4.I-7/U/66/202078Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
  5.I-7/U/68/202077Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)