I-2LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – lista zakwalifikowanych

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K051/19-00

Zad. 2 – Opiekuńcze usługi sąsiedzkie

NR NABORU: IDATA NABORU W RUNDZIE II: 05.05.2020 r. – 19.05.2020 r.
LPNUMER WNIOSKULICZBA PUNKTÓWUWAGI
1.I-2/40/202074Osoba niesamodzielna spełnia warunek pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
2.I-2/56/202040Osoba niesamodzielna spełnia warunek pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
3.I-2/42/202087Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 %  właściwego kryterium dochodowego)
4.I-2/49/202086Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 %  właściwego kryterium dochodowego)
5.I-2/46/202083Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 %  właściwego kryterium dochodowego)
6.I-2/50/202081Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
7.I-2/54/202080Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
8.I-2/45/202075Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
9.I-2/47/202075Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
10.I-2/39/202074Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
11.I-2/51/202071Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
12.I-2/52/202070Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa
udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
13.I-2/55/202069Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
14.I-2/36/202065Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
15.I-2/48/202064Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
16.I-2/38/202062Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
17.I-2/37/202057Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
18.I-2/41/202051Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
19.I-2/43/202051Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
20.I-2/53/202050Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
21.I-2/44/202049Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)