Nr Procedury – FP/01/2020

Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FP/01/2020

dotyczące wykonania zamówienia na opiekuńcze usługi sąsiedzkie

Zapraszamy do złożenia ofert na opiekuńcze usługi sąsiedzkie w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się w linku poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1244056