Ogłoszenie o naborze V – Zad. 12 Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego

OGŁOSZENIE O NABORZE

„Fundacja „PASJA” rozpoczyna nabór uczestników (osób niesamodzielnych) do projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”, w ramach zadania 12 Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego ,,Pasja’’ w Łobzie, zamieszkałych na terenie powiatu białogardzkiego, drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.

Rekrutacja uczestników odbywa się w trybie ciągłym w terminie od 03.08.2020 r. do wyczerpania limitu przewidzianego w naborze, tj. 450 osób niesamodzielnych, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach zadania 12.

Wsparciem może zostać objęta osoba niesamodzielna, która złoży wypełniony i podpisany Wniosek o objęcie wsparciem w ramach zadania 12 (wzór stanowi zał. nr 3), Ankiety dotyczącej stopnia niesamodzielności (wzór stanowi zał. nr 10) oraz która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • jest osobą niesamodzielną – tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w jednym z powiatów: drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki objętych wsparciem.

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby niesamodzielne objęte usługami sąsiedzkimi w ramach zad. 2 w projekcie i jednocześnie których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 1051,50 zł w przypadku osoby samotnej i 792 zł w przypadku osoby w rodzinie).

Kwalifikacja do objęcia wsparciem w ramach zadania 12, odbywać się będzie w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne. Kryteria te podlegają ocenie przez Fundację „PASJA”.
O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani osobiście, telefonicznie bądź przez pocztę e-mail.

Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie przez zakwalifikowanego kandydata, następujących dokumentów:

 • Formularza Danych Uczestnika Projektu (wzór stanowi zał. nr 4);
 • Zaświadczenia lekarskiego o konieczności użytkowania wskazanego sprzętu (wystawionego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o objęciem wsparciem w ramach wypożyczalni sprzętu) (wzór stanowi zał. nr 9);
 • Oświadczenia uczestnika projektu (wzór stanowi zał. nr 6);
 • Oświadczenia dotyczącego zgody na wykorzystanie wizerunku (wzór stanowi zał. nr 7);

oraz podpisanie umowy na skorzystanie z wypożyczalni w terminie nieprzekraczającym wyznaczony pierwszy dzień wsparcia.

W ramach zadania 12 oferujemy następujący sprzęt:

 1. Wózki inwalidzkie z hamulcami – rozmiar 42; 
 2. Wózki inwalidzkie z hamulcami – rozmiar 46;
 3. Wózki inwalidzkie z hamulcami – rozmiar 50;
 4. Łóżka rehabilitacyjne + materac;
 5. Podnośniki wannowe;
 6. Pionizery z podnośnikiem;
 7. Trójnogi rehabilitacyjne;
 8. Foteliki rehabilitacyjne  – rozmiar 30 cm;
 9. Foteliki rehabilitacyjne –  rozmiar 38 cm;
 10. Podnośniki kąpielowo – transportowe do 150 kg;
 11. Podnośniki kąpielowo transportowe do 175 kg;
 12. Balkoniki podpórka trójkołowa z koszykiem;
 13. Wózki inwalidzkie specjalne;
 14. Stoliki przyłóżkowe;
 15. Kule do chodzenia łokciowe;
 16. Kule rehabilitacyjne łokciowe;
 17. Kule pachowe – rozmiar M;
 18. Kule pachowe – rozmiar L;
 19. Balkoniki rehabilitacyjne podpórka z koszykiem;
 20. Balkoniki rehabilitacyjne/chodziki składane;
 21. Balkoniki dla dzieci – rozmiar S;
 22. Balkoniki dla dzieci – rozmiar M;
 23. Balkoniki dla dzieci – rozmiar L;
 24. Balkoniki dla dzieci – rozmiar XL;
 25. Krzesełka toaletowe;
 26. Wózki inwalidzkie aluminiowe z hamulcami – rozmiar 48.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji „PASJA” pod adresem ul. Magazynowa 1; 73 – 150 Łobez, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja_zaopiekowani@wp.pl

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa” znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 91 397 42 56.

Plik do pobrania w celu rekrutacji:

Pliki do pobrania dla zakwalifikowanego uczestnika: