NR PROCEDURY – FP/VII-I/1/2020

Nr Procedury – FP/VII-I/1/2020

,,Z Pasją do przodu”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FP/VII-I/1/2020

dotyczące wykonania zamówienia na dostawę sprzętu dla grupy konserwacji terenów zielonych.

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę sprzętu dla grupy konserwacji terenów zielonych w ramach projektu: ,,Z Pasją do przodu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się w linku poniżej: