I-8/UZUPEŁNIAJĄCY

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K051/19-00

Zad. 2 – Opiekuńcze usługi sąsiedzkie

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

NR NABORU: I/UZUPEŁNIAJĄCYDATA NABORU W RUNDZIE VI: 05.03.2021-19.03.2021 r.
LPNUMER WNIOSKULICZBA PUNKTÓWUWAGI
1.I-8/U/75/202165Osoba niesamodzielna spełnia warunek pierwszeństwa udziału
w zadaniu (osiąga dochód, który nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
2.I-8/U/72/202181Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
 3.I-8/U/79/202180Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
 4.I-8/U/78/202178Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
 5.I-8/U/80/202171Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
 6.I-8/U/76/202169Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
 7.I-8/U/71/202167Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
 8.I-8/U/77/202167Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
 9.I-8/U/73/202165Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
 10.I-8/U/74/202159Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)

LISTA RANKINGOWA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

 Z LISTY REZERWOWEJ ZAKWALIFIKOWANYCH DO OBJĘCIA WSPARCIEM OD DNIA 12.04.2021 R.

NR NABORU: I/UZUPEŁNIAJĄCYDATA NABORU W RUNDZIE VII: 01.10.2020 r. – 14.10.2020 r.
  LPNUMER WNIOSKULICZBA PUNKTÓWUWAGI
  1.I-7/U/70/202087Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 %  właściwego kryterium dochodowego)

LISTA OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z LISTY REZERWOWEJ, KTÓRE ZREZYGNOWAŁY Z UDZIAŁU W PROJEKCJE

NR NABORU: I/UZUPEŁNIAJĄCYDATA NABORU W RUNDZIE VII: 01.10.2020 r. – 14.10.2020 r.
  LPNUMER WNIOSKULICZBA PUNKTÓWUWAGI
  1.I-7/U/69/202083Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
  2.I-7/U/67/202079Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
  3.I-7/U/66/202078Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
  4.I-7/U/68/202077Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)