I – 6 /UZUPEŁNIAJACY

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K051/19-00

Zad. 2 – Opiekuńcze usługi sąsiedzkie

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

NR NABORU: I/UZUPEŁNIAJĄCYDATA NABORU W RUNDZIE VI: 29.07.2020 r.-12.08.2020 r.
LPNUMER WNIOSKULICZBA PUNKTÓWUWAGI
1.I-6/U/63/202073Osoba niesamodzielna spełnia warunek pierwszeństwa udziału
w zadaniu (osiąga dochód, który nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
2.I-6/U/61/202083Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)

LISTA REZERWOWA

NR NABORU: I/UZUPEŁNIAJĄCYDATA NABORU W RUNDZIE VI: 29.07.2020 r.-12.08.2020 r.
  LPNUMER WNIOSKULICZBA PUNKTÓWUWAGI
  1.I-6/U/62/202082Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)
  2.I-6/U/64/202054Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)