Opis Projektu

Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin

Fundacja „PASJA” wraz z Gminą Miastem Szczecin (Lider projektu) oraz Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie, przystąpiła do realizacji projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym – nr projektu RPZP.07.06.00-32-K051/19.

Celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług społeczno – opiekuńczych i asystenckich dla 1190 osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych 994 opiekunów faktycznych z 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego (Gmina Miasto Szczecin, powiat drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki i policki) w okresie od 01.2020 do 03.2023.

Fundacja PASJA realizuje w projekcie wymienione poniżej zadania na terenie powiatów: drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński i białogardzki.

W ramach realizacji projektu Fundacja „PASJA” oferuje:

  1. Opiekuńcze usługi sąsiedzkie.
  2. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych: usługi konsultacyjno – doradczo – szkoleniowe dla opiekunów.
  3. Wypożyczalnię sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w Łobzie.

Biuro projektu:

Fundacja „PASJA”

ul. Magazynowa 1

73 – 150 Łobez

e-mail: fundacja.pasja@wp.pl

www.fundacjapasja.pl