Trwałość projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Wioleta Waszczyk/ 1 sierpnia, 2023/ Pozostałe/ 0 comments

Fundacja Pasja w związku z zakończeniem projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”, realizowanego w okresie 01.01.2020 – 31.07.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, potwierdza gotowość do świadczenia opiekuńczych usług sąsiedzkich w okresie trwałości projektu. Informujemy, że w okresie trwałości

Read More

Ogłoszenie o naborze IX – Zad. 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie”

Wioleta Waszczyk/ 17 października, 2022/ Pozostałe

Ogłoszenie o naborze IX – Zad. 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie”Fundacja ,,PASJA” w związku z kontynuacją działań w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjałuopiekuńczego rodzin” w ramach zadania 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie” ogłasza III nabór uczestników – osóbniesamodzielnych – zamieszkałych na terenie powiatu białogardzkiego, drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego iświdwińskiego.Rekrutacja uczestników odbywa się w trybie ciągłym, w terminie od 17.10.2022 r. do wyczerpania

Read More

Ekonomia społeczna dla szkół

Wioleta Waszczyk/ 26 czerwca, 2022/ Pozostałe/ 0 comments

Ekonomia społeczna dla szkół Fundacja Pasja informuje, że wspólnie z partnerami: Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość (liderem projektu) oraz Fundacją Regionalne Centrum Młodzieży realizuje projekt pn. „Ekonomia społeczna dla szkół” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla

Read More