Ekonomia społeczna dla szkół

Mateusz Kotwicki/ 26 czerwca, 2022/ Pozostałe/ 0 comments

Ekonomia społeczna dla szkół Fundacja Pasja informuje, że wspólnie z partnerami: Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość (liderem projektu) oraz Fundacją Regionalne Centrum Młodzieży realizuje projekt pn. „Ekonomia społeczna dla szkół” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla

Read More