Ekonomia społeczna dla szkół

Mateusz Kotwicki/ 26 czerwca, 2022/ Pozostałe/ 0 comments

Ekonomia społeczna dla szkół Fundacja Pasja informuje, że wspólnie z partnerami: Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość (liderem projektu) oraz Fundacją Regionalne Centrum Młodzieży realizuje projekt pn. „Ekonomia społeczna dla szkół” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla

Read More

I-6/UZUPEŁNIAJĄCY

fundacjapasja/ 19 sierpnia, 2020/ Pozostałe/ 0 comments

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH NR NABORU: I/UZUPEŁNIAJĄCY DATA NABORU W RUNDZIE VI: 29.07.2020 r.-12.08.2020 r. LP NUMER WNIOSKU LICZBA PUNKTÓW UWAGI 1. I-6/U/63/2020 73 Osoba niesamodzielna spełnia warunek pierwszeństwa udziałuw zadaniu (osiąga dochód, który nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) 2. I-6/U/61/2020 83 Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)

Read More

Think – tank ”Wyzwania dla obszarów wiejskich”

fundacjapasja/ 4 marca, 2020/ Pozostałe/ 0 comments

Fundacja Pasja informuje, że realizuje projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności pod nazwą : Think-tank ”Wyzwania dla obszarów wiejskich” prowadzony przez Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. i Fundację Pasja. Think-thank będzie prowadził działalność badawczą w zakresie obszarów wiejskich, przygotowywał rekomendacje w tym zakresie. Opracowane materiały  raporty oraz informacje sygnalne znajdują się na stronie www.crsg.pl. „Działanie sfinansowane ze

Read More

AS- AKTYWNI SPOŁECZNIE

fundacjapasja/ 7 maja, 2018/ Pozostałe/ 0 comments

Projekt – „Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej” Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 210 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany w Partnerstwie przez: Stowarzyszenie SOS dla rodziny – LIDER, Fundację „PASJA”, 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o. W projekcie przewidziano wsparcie , jak: – szkolenia i kursy umożliwiające podniesienie/zmianę lub nabycie nowych kompetencji i kwalifikacji; – staże –

Read More