Trwałość projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Wioleta Waszczyk/ 1 sierpnia, 2023/ Pozostałe/ 0 comments

Fundacja Pasja w związku z zakończeniem projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”, realizowanego w okresie 01.01.2020 – 31.07.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, potwierdza gotowość do świadczenia opiekuńczych usług sąsiedzkich w okresie trwałości projektu. Informujemy, że w okresie trwałości

Read More