„Sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiatach łobeskim, drawskim i świdwińskim”

fundacjapasja/ 22 grudnia, 2016/ Pozostałe/ 0 comments

Szanowni Państwo,

Województwo Zachodniopomorskie na tle kraju ma najniższy współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co skłoniło nas do przeprowadzenia analizy powyższej sytuacji.

W związku z powyższym Fundacja „PASJA” z Tarnowa (powiat łobeski) przeprowadziła badanie „Analiza potrzeb osób niepełnosprawnych w obszarze zawodowym w powiatach łobeskim, drawskim i świdwińskim.” Wyniki z raportu chcielibyśmy przekazać Państwu z nadzieją na wykorzystanie tych informacji z pożytkiem dla osób niepełnosprawnych w poprawie ich sytuacji na rynku pracy, ponieważ problemy przedstawione w nim dotyczą całego Województwa Zachodniopomorskiego

I. Najistotniejsze wnioski wynikające z badań osób niepełnosprawnych:

1. Według osób niepełnosprawnych brakuje miejsc pracy dostosowanych do fizycznej zdolności osób z niepełnosprawnościami.

2. Posiadanie już samej niepełnosprawności i co za tym idzie stan zdrowia skutecznie uniemożliwiają podjęcie jakiekolwiek zatrudniania.

3. Osoby niepełnosprawne mają ograniczoną świadomość występowania barier ekonomicznych i społecznych po stronie pracodawców w zatrudnianiu niepełnosprawnych.

II. Najistotniejsze wnioski wynikające z badań pracodawców:

1. Poziom wiedzy pracodawców o możliwościach zatrudniania osób niepełnosprawnych jest na poziomie znacznie poniżej oczekiwań.

2. Istotną barierą w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są czynniki ekonomiczne związane z niewystarczającym poziomem dofinansowania tworzenia miejsc pracy.

3. Pracodawcy uważają, że brak stabilności przepisów oraz skomplikowane
i złożone procedury administracyjne, czyli biurokracja skutecznie zniechęca ich do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Powyższe badanie zostało wykonane w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowane za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego/ Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie.

Powyższe wyniki badań dostępne są TUTAJ.

Z poważaniem Prezes Fundacji Pasja

Grzegorz Kotwicki

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*