AS- AKTYWNI SPOŁECZNIE

fundacjapasja/ 7 maja, 2018/ Pozostałe/ 0 comments

Projekt – „Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej”

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 210 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany w Partnerstwie przez: Stowarzyszenie SOS dla rodziny – LIDER, Fundację „PASJA”, 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o. W projekcie przewidziano wsparcie , jak:
– szkolenia i kursy umożliwiające podniesienie/zmianę lub nabycie nowych kompetencji i kwalifikacji;
– staże – zajęcia umożliwiające nabywanie umiejętności zawodowych pod okiem instruktora zawodu;
– zajęcia wzmacniające kompetencje osobiste, społeczne i pozycję społeczną uczestników oraz godzenie ról społeczno-zawodowych;
– zindywidualizowane poradnictwo i doradztwo w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.
Uczestnicy będą nabywać doświadczenie w ramach utworzonych 11 pracowni/warsztatów społeczno-uzawodawiających, m.in. pracownie: gastronomiczno-katernigowe, remontowo-budowlano-porządkowe, szwalnicze, administracyjno-biurowe.

PLAKAT PROMUJĄCY

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*