I-6/UZUPEŁNIAJĄCY

fundacjapasja/ 19 sierpnia, 2020/ Pozostałe/ 0 comments

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH NR NABORU: I/UZUPEŁNIAJĄCY DATA NABORU W RUNDZIE VI: 29.07.2020 r.-12.08.2020 r. LP NUMER WNIOSKU LICZBA PUNKTÓW UWAGI 1. I-6/U/63/2020 73 Osoba niesamodzielna spełnia warunek pierwszeństwa udziałuw zadaniu (osiąga dochód, który nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) 2. I-6/U/61/2020 83 Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)

Read More