I-6/UZUPEŁNIAJĄCY

fundacjapasja/ 19 sierpnia, 2020/ Pozostałe/ 0 comments

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH NR NABORU: I/UZUPEŁNIAJĄCY DATA NABORU W RUNDZIE VI: 29.07.2020 r.-12.08.2020 r. LP NUMER WNIOSKU LICZBA PUNKTÓW UWAGI 1. I-6/U/63/2020 73 Osoba niesamodzielna spełnia warunek pierwszeństwa udziałuw zadaniu (osiąga dochód, który nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) 2. I-6/U/61/2020 83 Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego)

Read More

Think – tank ”Wyzwania dla obszarów wiejskich”

fundacjapasja/ 4 marca, 2020/ Pozostałe/ 0 comments

Fundacja Pasja informuje, że realizuje projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności pod nazwą : Think-tank ”Wyzwania dla obszarów wiejskich” prowadzony przez Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. i Fundację Pasja. Think-thank będzie prowadził działalność badawczą w zakresie obszarów wiejskich, przygotowywał rekomendacje w tym zakresie. Opracowane materiały  raporty oraz informacje sygnalne znajdują się na stronie www.crsg.pl. „Działanie sfinansowane ze

Read More

AS- AKTYWNI SPOŁECZNIE

fundacjapasja/ 7 maja, 2018/ Pozostałe/ 0 comments

Projekt – „Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej” Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 210 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany w Partnerstwie przez: Stowarzyszenie SOS dla rodziny – LIDER, Fundację „PASJA”, 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o. W projekcie przewidziano wsparcie , jak: – szkolenia i kursy umożliwiające podniesienie/zmianę lub nabycie nowych kompetencji i kwalifikacji; – staże –

Read More

II Łobeskie Spotkanie z Kulturą

fundacjapasja/ 10 maja, 2017/ Pozostałe/ 0 comments

Fundacja „PASJA” po sukcesie I Łobeskiego Spotkania z Kulturą postanowiła niebawem zorganizować II edycję w Ośrodku Agroturystycznym „Młyn nad Starą Regą” w Tarnowie. Odbędzie się między innymi wystawa rzeźby Pana Piotra Pazdana, wystawa sztuki z papieru pani Małgorzaty Jońca, a także wystawa niezwykłych zdjęć Łobza Firmy Foto-Pyrczak. Gościem wieczoru uświetniającym całość spotkania jest zespół DIKANDA.

„Sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiatach łobeskim, drawskim i świdwińskim”

fundacjapasja/ 22 grudnia, 2016/ Pozostałe/ 0 comments

Szanowni Państwo, Województwo Zachodniopomorskie na tle kraju ma najniższy współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co skłoniło nas do przeprowadzenia analizy powyższej sytuacji. W związku z powyższym Fundacja „PASJA” z Tarnowa (powiat łobeski) przeprowadziła badanie „Analiza potrzeb osób niepełnosprawnych w obszarze zawodowym w powiatach łobeskim, drawskim i świdwińskim.” Wyniki z raportu chcielibyśmy przekazać Państwu z nadzieją na wykorzystanie tych informacji z pożytkiem

Read More